Klauzula Informacyjna RODO

Klauzula przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną (obowiązek informacyjny)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, GPX Group Rafał Poździej z siedzibą w Łodzi (90-001), ul. Studencka 20/24, NIP 7281287680, REGON 471519214 informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GPX Group Rafał Poździej z siedzibą w Łodzi (90-001), ul. Studencka 20/24, NIP 7281287680, REGON 471519214, e-mail: [email protected]
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– zawarcia, wykonania i kontynuacji umów sprzedaży usług oferowanych przez administratora
– wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),
– ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń,
– marketingu bezpośredniego,
– tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora),
– weryfikacji wiarygodności płatniczej,
– wsparcia obsługi,
– szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora (w zakresie podjęcia rozmów handlowych, w celu kontynuacji umów licencyjnych, w zakresie realizacji umów gwarancyjnych i wsparcia posprzedażowego).
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane w ramach komunikacji e-mail będą przetwarzanie przez okres prowadzenia tej komunikacji.
5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne pod tym linkiem.
7. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.
8. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanej formie podejmowania decyzji (profilowaniu).

Korzystamy z możliwości zamieszczenia takich informacji na naszej stronie WWW także w celu wykonania obowiązku informacyjnego wobec osób, w stosunku do których forma bezpośredniego informowania osoby wymagałaby niewspółmiernie dużego wysiłku.