BEZPIECZEŃSTWO

Budując park linowy w łódzkim Arturówku położyliśmy ogromny nacisk na bezpieczeństwo swoich klientów oraz na profesjonalne podejście do tego co robimy. Budowę parku powierzyliśmy wiodącej firmie na rynku: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne Dariusz Fuja. Dzięki temu mamy pewność, że wszystkie przeszkody w parku spełniają rygorystyczne normy PN-EN 15567- 1 i 2 PL. Podstawowym elementem decydującym o bezpieczeństwie klientów są liny stalowe. Dzielimy je na liny nośne, na których wiszą różne elementy przeszkód, oraz liny asekuracyjne, służące do zabezpieczenia klienta przed upadkiem z wysokości. Ponadto każdy uczestnik trasy średniej i wysokiej ma do dyspozycji sprzęt asekuracyjny  oraz podstawowe przeszkolenie od wykwalifikowanych instruktorów.

Nad bezpieczeństwem czuwa kadra doświadczonych i wyszkolonych instruktorów. Każdy nasz pracownik przeszedł szkolenie alpinistyczne i z udzielania pierwszej pomocy.  Należy bezwzględnie przestrzegać regulaminu parku i stosować się do poleceń instruktorów a w razie jakichkolwiek problemów zgłaszać wszystkie uwagi obsłudze parku. Gdy uczestnik będzie przestrzegał regulaminu parku i odbędzie szkolenie, wszystko to zapewni mu 100% bezpieczeństwa.

Uczestnik który będzie miał problem z pokonaniem którejkolwiek z przeszkód lub z powodów zdrowotnych czy z braku siły powinien natychmiast zgłosić to obsłudze – zostanie on wtedy natychmiastowo bezpiecznie ewakuowany na ziemie przez obsługę parku. Park ma aktualny przegląd techniczny potwierdzony certyfikatem. Nasza firma jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.